en

Home

Vrijheid in denk- en werkproces en het onderzoek naar vorm en beeld vind ik misschien wel het fijnst aan kunstenaar zijn. Regels volgen, regels weer loslaten. Me verdiepen in de kunstgeschiedenis, inspiratie uit mijn omgeving en uit mijn contacten halen, kijken naar kunst, mensen, de natuur, reflecteren en luisteren. Vorm, lichtinval en flarden van herinneringen vermengen zich tot een nieuw beeld, zo ontstaat mijn vrije werk.
Freedom in thinking and working processes and formal research is probably my favourite part of being an artist. Following rules, and letting go of them again. To study art history, taking inspiration from the world and people surrounding me, looking at art, people, nature, reflecting and listening. That is where my work stems from. Form, light and fragments of memories combine into new images. This is how my independent work is created.