en

Home

Vrijheid in denk- en werkproces en het onderzoek naar vorm en beeld vind ik misschien wel het fijnst aan kunstenaar zijn. Regels volgen, regels weer loslaten. Me verdiepen in de kunstgeschiedenis, inspiratie uit mijn omgeving en uit mijn contacten halen, kijken naar kunst, mensen, de natuur, reflecteren en luisteren. Daaruit ontstaat mijn werk.

Naast heel gedetailleerde portretten en gedroomde landschappen maak ik werk dat ik met de grote kwast en veel verf bijna intuïtief schilder, die contrasten zoek ik graag op. Ik heb ze nodig om de wereld om me heen en de tegenstellingen in mezelf vorm te geven.

Vorm, lichtinval en flarden van herinneringen vermengen zich tot een nieuw beeld, zo ontstaat mijn vrije werk. Kinderportretten schilder ik meestal in opdracht: het kind nog onbeschreven maar het karakter vaak al zichtbaar.
Freedom in thinking and working processes and formal research is probably my favourite part of being an artist. Following rules, and letting go of them again. To study art history, taking inspiration from the world and people surrounding me, looking at art, people, nature, reflecting and listening. That is where my work stems from.

Besides very detailed portraits and dreamed landscapes, I also paint works with large brushes and a lot of paint, very intuitively. I am looking for contrasts. I need them to shape the world around me and the contradictions within me.

Form, light and fragments of memories combine into new images. This is how my independent work is created. I often paint children’s portraits on commission: the child still a blank sheet, but its character often visible already.